93 591 00 42
93 580 86 51
De dilluns a divendres de 8h a 13h i de 15h a 18h
 
 

AUTO DESGUACES MIR

Vàrem començar com a desballestament en 1970 fins a convertir-nos en el que actualment es coneix com Centre Autoritzat de Tractament de vehicles fora d’ús (CAT), a més de Gestor i Productor de Residus Autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya.
 
 
COM TREBALLEM?

Procés de recepció, descontaminació i destrucció del vehicle:

1) Recepció de vehicles
El vehicle destinat a desballestament pot portar-se directament, o en grua si estigués immobilitzat. En aquest cas pot demanar el servei a la seva companyia d’assegurances, o en cas de no tenir-lo cobert, li oferim nosaltres.

2) Descontaminació
Realitzem un procés de descontaminació a cada vehicle, extraient tots els residus perillosos per al medi ambient i els emmagatzemen en zones especials per la seva recollida i trasllat als centres autoritzats de tractament de residus perillosos.
Entre aquests, destacaríem la bateria, el combustible, olis, líquids i pastilles de fre, anticongelant, pneumàtics en mal estat i els gasos del circuit de l’aire condicionat.

3) Desmuntatge, etiquetatge i emmagatzematge
Una vegada descontaminat, s’avaluen les peces sobrants per a poder realitzar l’etiquetatge i l’emmagatzematge per a la seva posterior venda al públic.
La resta del vehicle no recuperable, és premsat hidràulicament i recollit per un gestor de residus autoritzat.